NOVINKY

arr3Vítejte v našem novém e-shopuATELIÉR WALDA pro Vás připravuje nový e-shop, ve kterém si můžete zakoupit originální  kožené opasky...

KONTAKT

Ateliér Walda
Broumovská 46
547 01 Náchod - Babí
tel: + 420 608 622 715
napište nám

Ruční výroba

U nás si můžete nechat zhotovit opasky na míru.

Máte možnost si vybrat z mnoha druhů spon a řemenů.

Opaskové spony jako samotný produkt neprodáváme!!!

Opasky v originálním stylu Chopper a Western

kožené opasky

Dámský korzet kožený

Dámský křivák

kožený korzet, dámský křivák


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu Chopper oblečení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.chopper-obleceni.cz.

2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Veškeré kontaktní informace na firmu se nachází pod odkazem „Kontakty. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

3. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.chopper-obleceni.cz je:

Martina Pastuchová, se sídlem na adrese: Broumovská 46, 547 01 Náchod, Babí, Česká republika. IČO: 45929688 zapsáno v obchodním rejstříku:

4. Kupující je právnická nebo fyzická osoba, která na základě kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím kupuje od Prodávajícího zboží nebo služby. Kupujícím je Spotřebitel. Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

5. Prodávaným Zbožím se rozumí produkty uvedené a nabízené prostřednictvím internetového obchodu www.chopper-obleceni.cz

6. Vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu Kupující potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Objednávka je pro Kupujícího závazná a je návrhem kupní smlouvy.

 

Nákupní řád

1. Práva a povinnosti prodávajícího
- Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v dohodnutém termínu a dodat na adresu kupujícího.
- Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Bezpečnost a ochrana informací).
- Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
- Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
- Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.


2. Práva a povinnosti kupujícího
- Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
- Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
- Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení (viz. Obchodní podmínky).
- Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
- Veškeré objednávky jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
- Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
- Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
- Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
- Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

4. Reklamace
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek Reklamačního řádu.


Dodací podmínky

 • Objednávky - vyřizujeme okamžitě, pokud je zboží skladem, zasíláme do 7 pracovních dnů.

Způsob dodávky a platba zboží :

 • poštou (na dobírku)
 • osobní odběr na adrese ATELIÉR WALDA, Broumovská 46, Náchod - Babí, 547 01

Poštovné a balné do ČR činí 130,-Kč.
Při větším odběru zboží, o ceně poštovného informujeme.

 • Prodávající není plátcem DPH.
 • Zboží je majetkem Prodávajícího do doby, než je Kupujícím v plné výši zaplaceno.
 • Cenu zboží a dopravy je možno uhradit při převzetí zboží poslaného na dobírku, nebo hotově v provozovně Prodávajícího na adrese: ATELIÉR WALDA, Broumovská 46, 547 01, Náchod - Babí, Česká republika.
 • Zboží může být Kupujícím osobně vyzvednuto u Prodávajícího nebo může být posláno prostřednictvím České pošty. Zboží je zasíláno na území České a Slovenské republiky, do ostatních států po individuální domluvě.
 • Ceny za přepravu jsou k dispozici Kupujícímu při vytváření objednávky, před jejím odesláním Prodávajícímu.
 • Případné nejasnosti s Vámi vyřešíme buď telefonicky: +420 608 622 715 nebo prostřednictvím e-mailu atelierwalda@seznam.cz

Storno objednávky a odstoupení od smlouvy

Storno objednávky

- Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

- V případě nejasností má Prodávající právo kontaktovat Kupujícího prostřednictvím jím sdělených údajů. Pokud nebude možné kontaktovat Kupujícího telefonicky nebo e-mailem uvedeným v objednávce, protože údaje budou nesprávné, nebo pokud Kupující neopraví požadované údaje ani po upozornění Prodávajícím, objednávka bude zrušena.

- Kupující může objednávku stornovat kdykoliv před závazným potvrzením objednávky bez udání důvodu. Po závazném potvrzení objednávky lze provést storno pouze tehdy, když Prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.

- Prodávající může uplatnit právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.


Odstoupení od kupní smlouvy

- Kupující má podle § 53 odst.7 Občanského zákoníku právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím tohoto internetového obchodu. V takovém případě Kupující kontaktuje Prodávajícího a sdělí, nejlépe písemně, že odstupuje od smlouvy. Kupující sdělí číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v provozovně společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.

- Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

- Kupující pošle zboží zpět na adresu sídla Prodávajícího a to za následujících podmínek:

 • Zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu
 • Zboží nesmí být použité
 • Zboží musí být nepoškozené,
 • Zboží musí být kompletní s dokladem o koupi.


- Prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě k Prodávajícímu.

- Kupující nebude posílat zboží zpět na dobírku. Zboží na dobírku nebude Prodávajícím vyzvednuto. Kupující nemůže na Prodávajícím nárokovat své dodatečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (např. náklady na přepravu, balné apod.).

Bezpečnost a ochrana informací

Zákazník vyplněním údajů při registraci souhlasí s tím, že provozovatel jako správce zpracuje uvedená data do databáze. Provozovatel se zavazuje, že osobní data získaná z Registrace a objednávek použije výhradně pro interní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000Sb. O ochraně osobních údajů. Veškeré využití údajů v rámci společnosti sleduje cíl poskytnutí služeb zákazníkům elektronického obchodu www.chopper-obleceni.cz.

Závěrečné ustanovení

- Případné spory vzniklé mezi smluvními stranami z právních vztahů založených kupní smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány v rozhodčím řízení ve smyslu zákona 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, podle pravidel rozhodčího řízení Asociace rozhodců České republiky jediným rozhodcem, vybraným žalující stranou ze seznamu rozhodců. Náklady řízení včetně odměny rozhodců uhradí strana, která ve sporu neuspěje. Rozhodčí nález bude pro obě strany závazný a konečný.

- Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

- Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

- Tyto obchodní podmínky umožňují Kupujícímu jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 28.5. 2012

M2JmM